Ergonomija na prvem mestu


Raziskave na področju zagotavljanja ergonomije na delovnem mestu so pokazale, da vsak evro, vložen v ergonomijo, podjetju prinese donos v višini 10 € zaradi manjših stroškov izostajanja z dela. 


Sedenje 

S podpisom pogodbe Vzpostavite enostavno sodelovanje, hitro delo in natančen ogled vašega podjetja za izdelavo Ocen tveganja (Izjave o varnosti z oceno tveganja in zdravstveno oceno tveganja). Zagotovite izvajanje kvalitetnih preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev pri Izvajalcu medicine dela in možnost uporabe kvalitetne strokovne pomoči Inženirja za varnost in zdravje pri delu.  


Ocene Tveganj

Enostavno in kvalitetno ocenjevanje tveganja pri delu, za delo in delovno mesto. Ocenite tveganja na delu in delovnem mestu za vsakega delavca. Odstranite zdravju škodljive in nevarne stvari ter snovi. Zagotovite si zdravo okolje in kvalitetne medsebojne odnose. Rezultat: manj bolniških staležev ter povečan letni dobiček.


Evidence in Potrdila

Vam omogočajo enostavno vodenje terminov in pregledov potrdil za potrebe varnosti in zdravja pri delu. Prav tako tudi evidentiranje podatkov za usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu, pregledov in preizkusov delovne opreme, meritve mikro klimatskih pogojev ter preventivne zdravstvene preglede brez strokovnega znanja. Enostaven vpogled in dopisovanje pomembnih podatkov kjerkoli in kadarkoli.


Promocija Zdravja

Z našimi aktivnostmi na področju promocije zdravja na delovnem mestu vam bomo bistveno olajšali vaše delo in zagotovili zdravo delovno mesto. Strokovno svetujemo pri načrtovanju, izdelavi in izvedbi plana Promocije zdravja na delovnem mestu v Vašem Podjetju. Naučili vas bomo kako na enostaven način poiščemo pokazatelje perečih problemov in na kakšen način izdelamo dober načrt Promocije zdravja v vašem podjetju, ki vam bo posledično prinesel večji dobiček.

Opis

Ergonomija je znanost o delu, oblikovanju dela, opreme in delovnega mesta, bodisi v službi ali doma.   Ukvarja se z raziskovanjem človeških telesnih in duševnih zmožnosti ter ustreznim prilagajanjem delovnih obremenitev.

Kot interdisciplinarna dejavnost predstavlja sintezo bioloških, družboslovnih in tehničnih ved. Izhajajoč iz teh znanj eksperimentalno snuje človeku prijetnejše pogoje za življenje doma, na delovnem mestu in pri rekreaciji.

Je temeljito poznavanje človeka in njegovih možnosti o Izvedbi dela, delovnega mesta in metod dela.

Je zakon o delu (Ergon = delo, nomos = zakon)


Namen Ergonomije je:

  • postaviti človeka kot temelj organiziranega dela, kateremu je potrebno prilagoditi delovna sredstva, delovne pogoje in načine dela, za uspešno in humano delo,
  • z ustreznim ergonomskim načrtovanjem preprečiti poškodbe zaradi ponavljajočih se gibov, ki se lahko sčasoma razvijejo in povzročijo dolgotrajno delovno nezmožnost, 
  • da ergonomsko zasnovan delovni in prosti čas, ergonomsko oblikovana orodja, stroji, vozila, stanovanja, naprave, predvsem v vsakdanji rabi, prispevajo k večji produktivnosti in humanizaciji dela, 
  • zagotoviti varno okolico in zanesljivost pri delu,
  • celostno proučevanje delovnih obremenitev ter iskanje razbremenitev, kadar obremenitev povzroča neudobje ali celo prekoračuje tolerančno mejo,  
  • vlaganje v človeka in poskrbeti zanj, saj je dejstvo, da na človeku stoji, zraste in pade podjetje.