replica rolex watches

Zakaj potrebujem napotnico ?


 

Ko se prijavite pri izvajalcu medicine dela na preventivni zdravstveni pregled za službo, potrebujete:
  • osebni dokument,
  • zdravstveno kartico,
  • kartoteko osebnega zdravnika
  • Napotnico za preventivni zdravstveni pregled.

To napotnico mora izpolniti delodajale oz. podjetje pri katerem bo zaposlen opravljal določeno delo, za katero ima pogodbo o delu.

 

V obrazec, ki ga po navadi podjetje kupi v papirnici vpiše osebne podatke in podatke delovnega mesta iz ocene tveganja.

 

Ko so v napotnico pravilno vpisani vsi podatki in je ta podpisana s strani delodajalca-odgovorne osebe podjetja, je to veljaven dokument, da lahko pristopim k preventivnemu pregledu za službo.

 

Prav tako je ta pravilno izpolnjena napotnica veljaven dokument za izvajalca medicine dela, ker na podlagi vsebine napotnice, ki izhaja iz ocene tveganja in medicinske dokumentacije osebnega zdravnika, izvajalec medicine dela pregleda zaposlenega delavca in ugotovi ali je delavec sposoben za opisano delo ali ne.

 

Na drugo stran napotnice za preventivni zdravstveni pregled, kjer se nahaja zdravniško spričevalo izvajalec medicine dela vpiše ali je delavec zmožen in sposoben opravljati delo, za katero potrebuje preventivni zdravstveni pregled ter predloge (priporočila) za izbolšanje zdravstvenega stanja in ohranjanje zdravja na delovnem mestu za zaposlenega delavca.

 

Zato smo razvili program oz. aplikacijo eNapotnica, z namenom, da bi delodajalcu oz. podjetju prihranili dragoceni čas in učinkovito poenostavili delo.

 

eNapotnica je spletna aplikacija, ki mi omogoča, da imam podatke podjetja, podatke od zaposlenih delavcih in opise delovnih mest vpisane samo enkrat. Ter zbrane na enem mestu.

 

 

 

.

  

 

 

Podjetja, ki pri svojem delu že uporabljajo program eNapotnica

123movies