Ergonomija


Raziskave na področju zagotavljanja ergonomije na delovnem mestu so pokazale, da vsak evro, vložen v ergonomijo, podjetju prinese donos v višini 10 € zaradi manjših stroškov izostajanja z dela. 

Opis

Ergonomija je znanost o delu, oblikovanju dela, opreme in delovnega mesta, bodisi v službi ali doma.   Ukvarja se z raziskovanjem človeških telesnih in duševnih zmožnosti ter ustreznim prilagajanjem delovnih obremenitev.

Kot interdisciplinarna dejavnost predstavlja sintezo bioloških, družboslovnih in tehničnih ved. Izhajajoč iz teh znanj eksperimentalno snuje človeku prijetnejše pogoje za življenje doma, na delovnem mestu in pri rekreaciji.

Je temeljito poznavanje človeka in njegovih možnosti o Izvedbi dela, delovnega mesta in metod dela.

Je zakon o delu (Ergon = delo, nomos = zakon)


Namen Ergonomije je:

  • postaviti človeka kot temelj organiziranega dela, kateremu je potrebno prilagoditi delovna sredstva, delovne pogoje in načine dela, za uspešno in humano delo,
  • z ustreznim ergonomskim načrtovanjem preprečiti poškodbe zaradi ponavljajočih se gibov, ki se lahko sčasoma razvijejo in povzročijo dolgotrajno delovno nezmožnost, 
  • da ergonomsko zasnovan delovni in prosti čas, ergonomsko oblikovana orodja, stroji, vozila, stanovanja, naprave, predvsem v vsakdanji rabi, prispevajo k večji produktivnosti in humanizaciji dela, 
  • zagotoviti varno okolico in zanesljivost pri delu,
  • celostno proučevanje delovnih obremenitev ter iskanje razbremenitev, kadar obremenitev povzroča neudobje ali celo prekoračuje tolerančno mejo,  
  • vlaganje v človeka in poskrbeti zanj, saj je dejstvo, da na človeku stoji, zraste in pade podjetje.