Vitkost v podjetjuPomeni sistematično razmišljanje in uporaba meritev in metod, za povečanje konkurenčnosti proizvodnje in podjetja kot celote. 


Pomeni odstraniti vse možne zastoje, tako da delo poteka delo čim bolj enakomerno in tekoče.


Pomeni:

  • zmanjšanje porabe dela, 
  • manjša poraba delovnega prostora, 
  • manjša uporaba različnih delovnih orodij 
  • manj porabljenega časa 
  • man neposrednih vlaganj za aktivnosti v okviru procesa dela 

.

Pomeni zagotavljanje preseganja nezdružljivih konkurenčnih meril visoke kakovosti in nizkih stroškov


Daje najboljše rezultate pri obvladovanju materialnih tokov, skozi skladiščenje in transport, 


Pomeni boljše obvladovanje kakovosti.


Temelji na predpostavki, da se maksimalno število delovnih nalog in odgovornosti prenese na delavce, ki opravljajo osnovne delovne naloge.


 

5S je metoda za čisto in urejeno delovno okolje.

Povezano je še z delavcem in njegovimi pogoji dela.