Kaj potrebujemo za zdravniški pregled?


  • Zdravstveni karton z vsemi izvidi (kartoteko) ali fotokopijo zdravstvenega kartona izbranega osebnega zdravnika (to uredite sami pri osebnem zdravniku),
  • osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje),
  • kartico zdravstvenega zavarovanja,
  • očala ali kontaktne leče, če jih nosite,
  • izvide specialističnih pregledov, ki bi lahko vplivali na oceno delovne sposobnosti,
  •  biti morate tešči (npr. kave se ne sme zaužiti)* 

  • OPOZORILO* 
  • Če ima oseba (delavec) stalno terapijo - kakršna koli zdravila, ki jih mora po navodilih osebnega zdravnika zjutraj obvezno zaužiti, naj to stori z navadno vodo! 
  • Nikakor naj NE IZPUSTI jutranje terapije!!!